top of page

De Ford DSP6 automaat ECU


De Ford DSP6 automaat ECU word geplaagd door diverse storingen welke resulteren in de noodzaak om de ECU te vervangen.

Het even omsteken van deze is echter niet zomaar mogelijk.

Wij zijn in staat een nieuwe DPS6 ECU te programmeren zowel aan de auto als los buiten de auto. Het vooraf communiceren met de originele ECU is noodzakelijk, hierna kunnen we de nieuwe ECU programmeren. Het monteren van een gebruikte ECU raden we te zeerste AF.Enkele bekende foutcodes zijn(NL):

ATIC-fouten (P0805) - de ATIC is een interne TCM-component die de motorstroom regelt.

Fouten Hall-sensor (P0806) - elke fase heeft een Hall-sensor die informatie geeft over de positie van de motor.

Sequentiefouten (P0809) - als de motor draait, genereert hij een bepaald patroon van de 3 hallsensoren; als de volgorde van de hallsensorpatronen niet klopt, wordt deze code ingesteld.

Open circuit (P0900)

Kortsluiting naar massa (P0902)

Kortsluiting naar voeding (P0903)

Koppeling functioneel vastgelopen (P07A2)

Koppeling functioneel vastgelopen (P07A3)

ATIC-fouten (P087A) - de ATIC is een intern TCM-onderdeel dat de motorstroom regelt.

Fouten Hall-sensor (P087B) - elke fase heeft een Hall-sensor die informatie geeft over de motorpositie.

Sequentiefouten (P087E) - als de motor draait, genereert hij een gedefinieerd patroon van de 3 hallsensoren; als de volgorde van de hallsensorpatronen niet klopt, wordt deze code ingesteld.

Open circuit (P090A)

Kortsluiting naar aarde (P090C)

Kortsluiting naar voeding (P090D)

Koppeling functioneel vastgelopen (P07A4)

Koppeling functioneel vastgelopen (P07A5)


Some well-known error codes are:

ATIC faults (P0805) – the ATIC is an internal TCM component that controls motor current.

Hall sensor faults (P0806) – each phase has a hall sensor that provides motor position information

Sequence faults (P0809) – as the motor rotates it generates an defined pattern from the 3 hall sensors, if the sequence of hall sensor patterns is off this code sets.

Open circuit (P0900)

Short to ground (P0902)

Short to power (P0903)

Clutch functionally stuck off (P07A2)

Clutch functionally stuck on (P07A3)

ATIC faults (P087A) – the ATIC is an internal TCM component that controls motor current.

Hall sensor faults (P087B) – each phase has a hall sensor that provides motor position information

Sequence faults (P087E) – as the motor rotates it generates an defined pattern from the 3 hall sensors, if the sequence of hall sensor patterns is off this code sets.

Open circuit (P090A)

Short to ground (P090C)

Short to power (P090D)

Clutch functionally stuck off (P07A4)

Clutch functionally stuck on (P07A5)


36 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page