top of page

De Ford DSP6 automaat ECU


De Ford DSP6 automaat ECU word geplaagd door diverse storingen welke resulteren in de noodzaak om de ECU te vervangen.

Het even omsteken van deze is echter niet zomaar mogelijk.

Wij zijn in staat een nieuwe DPS6 ECU te programmeren zowel aan de auto als los buiten de auto. Het vooraf communiceren met de originele ECU is noodzakelijk, hierna kunnen we de nieuwe ECU programmeren. Het monteren van een gebruikte ECU raden we te zeerste AF.Enkele bekende foutcodes zijn(NL):

ATIC-fouten (P0805) - de ATIC is een interne TCM-component die de motorstroom regelt.

Fouten Hall-sensor (P0806) - elke fase heeft een Hall-sensor die informatie geeft over de positie van de motor.

Sequentiefouten (P0809) - als de motor draait, genereert hij een bepaald patroon van de 3 hallsensoren; als de volgorde van de hallsensorpatronen niet klopt, wordt deze code ingesteld.

Open circuit (P0900)